Przydatne linki

Przydatne linki

www.pfron.org.pl

Strona internetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Misją Funduszu jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Zawiera informacje o wsparciu, z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

https://sow.pfron.org.pl/

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – ogólnopolski, bezpłatny system informatyczny, za pomocą którego osoby z niepełnosprawnością i jednostki działające na ich rzecz mogą przez internet składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, a dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

https://portal-sow.pfron.org.pl/ 

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Zawiera informacje o formach wsparcia, o które można wnioskować elektronicznie w systemie SOW. 

https://www.gov.pl/

Najważniejszy serwis Rzeczypospolitej Polskiej. Zawiera informacje o usługach, które świadczy administracja publiczna.

www.niepelnosprawni.gov.pl

Strona internetowa Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zawiera informacje o realizacji praw osób niepełnosprawnych między innymi w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji społecznej.

www.ngo.pl

Portal organizacji pozarządowych, który zawiera najpełniejszą bazę polskich organizacji pozarządowych. Tworzą go organizacje pozarządowe. Kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz zwykłych ludzi, którzy angażują się lub chcą się zaangażować na rzecz innych osób. Zawiera informacje na temat zmian prawnych, pomocy społecznej, konkursów grantowych.

www.niepelnosprawni.pl

Serwis informacyjny o tematyce niepełnosprawności. Tworzy go organizacja Integracja.