NGO – wywiady

NGO – wywiady

Spotkania konsultacyjne w ramach projektu iPFRON+ służą omówieniu najważniejszych funkcjonalności powstającego Systemu, optymalizacji komunikacji między osobą niepełnosprawną, organizacją działającą na jej rzecz, a PFRON-em. W czasie tychże spotkań zespół projektowy wsłuchuje się w opinie zgłaszane przez przedstawicieli kilkunastu organizacji pozarządowych, czerpiąc z ich wiedzy i doświadczenia. Dziś chcemy zaprezentować NGO, które nas wspierają. I pokazać, jak wspaniałe rzeczy dla osób niepełnosprawnych robią.