Rejestracja kont dla organizacji pozarządowych w Systemie iPFRON+

data7 września, 2023
Rejestracja kont dla organizacji pozarządowych w Systemie iPFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 5 września 2023 r. w Systemie iPFRON+ uruchomił rejestrację kont dla podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach ogłaszanych przez Fundusz naborów. W Systemie iPFRON+ konta te nazywane są „Instytucjami”. Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku do składania wniosków o rejestrację Instytucji w Systemie iPFRON+.

Rejestracja w Systemie iPFRON+ umożliwi udział w konkursie o zlecenie realizacji zadań, którego ogłoszenie planujemy w październiku 2023 roku.

Aby zarejestrować konto w systemie iPFRON+:

 1. Otwórz stronę iPFRON+ - https://ipfronplus.pfron.org.pl/
 2. Zaloguj się do Systemu iPFRON+. Do Systemu zalogujesz się poprzez uwierzytelnienie w login.gov.pl (poświadczenie jednym z dostępnych sposobów: profil zaufany, aplikacja mObywatel, Bankowość elektroniczna, e-Dowód, USE eID).
 3. Wypełnij wniosek o rejestrację Instytucji:
  a. Użyj przycisku „Zarejestruj Instytucję”.
  b. Przycisk dostępny jest po zalogowaniu w lewym bocznym menu w zakładce „Rejestrowane instytucje”, która rozwija się z poziomu zakładki „Instytucje”.

Najważniejsze informacje dotyczące wypełniania formularza „Rejestracja Instytucji” (załącznik).

Dodatkowe materiały przygotowane dla użytkowników aplikacji iPFRON+

 1. Podręcznik użytkownika zewnętrznego (Beneficjenta, Instytucji) dostępnym na portalu iPFRON+.
 2. Filmy instruktażowe dostępne są na oficjalnym kanale w portalu YouTube.

Zapraszamy do:

·       Skorzystania z dedykowanych szkoleń e-learningowych na platformie https://edukacja.pfron.org.pl/

·       Zapoznania się z filmami instruktażowymi e dotyczącymi logowania i rejestrowania Instytucji:

W sytuacji wystąpienia problemów prosimy o kontakt z dedykowaną Infolinią dla Użytkowników Systemu iPFRON+.

 • Numer telefonu: 0-800-007-140 (połączenie bezpłatne)
 • Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Pytania można też przesłać na adres skrzynki pocztowej: ipfronplus_infolinia@pfron.org.pl. Konsultanci infolinii odpowiadają na nie w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00. Odpowiedzi na pytania zamieszczane są również w mediach społecznościowych iPFRON+ na Facebooku (https://www.facebook.com/iPFRONplus), Linkedinie (https://www.linkedin.com/company/ipfronplus/) oraz serwisie X (dawniej Twitter, https://twitter/IPfron), a także na Instagramie (https://www.instagram.com/system_ipfronplus/). Zapraszamy do polubienia naszych kanałów i bycia na bieżąco z informacjami o nowym projekcie wprowadzanym przez PFRON.

W Systemie iPFRON+ można też skorzystać z pomocy tłumacza on-line języka migowego. Wystarczy wejść na stronę Systemu, https://ipfronplus.pfron.org.pl/ i w górnym menu kliknąć w ikonkę dłoni. Usługa tłumacza on-line języka migowego jest dostępna od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-15.00.

System iPFRON+ powstał w ramach realizacji projektu pn. „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

.