Relacja ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego Systemu iPFRON+

data18 grudnia, 2020
Relacja ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego Systemu iPFRON+

„Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – system iPFRON+”

W dniu 20 listopada odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne zrealizowane w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – system iPFRON+”. W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią wirusa Covid-19, spotkanie zostało zrealizowane w formule on-line. Celem tego spotkania było poinformowanie Uczestników o realizowanym projekcie, a także wyłonienie grupy konsultacyjnej, która aktywnie zaangażuje się w przyszłe działania dotyczące ergonomii i testów systemu iPFRON+.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski, Dyrektorzy i pracownicy terenowych Oddziałów PFRON oraz pracownicy Biura PFRON. Łącznie, w spotkaniu uczestniczyło 141 osób.

W pierwszej części Uczestnicy zostali powitani przez kierownika projektu – Dariusza Łazara. Pan Dariusz Łazar przedstawił doświadczenia zespołu dotyczące realizacji projektu „System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON”, które zachęciły Fundusz do podjęcia realizacji kolejnego systemu informatycznego. Kierownik projektu przedstawił także strukturę zespołu projektowego. Następnie Pani Daria Szewczyk – Specjalista ds. kontaktów z użytkownikami – wprowadziła Uczestników w tematykę spotkania, przedstawiając cel i zaplanowane do poruszenia tematy, a także przybliżyła ideę kolejnych spotkań konsultacyjnych.

Kolejnym prelegentem był Pan Daniel Cymbaluk – koordynator merytoryczny projektu, który szczegółowo zaprezentował cele projektu, harmonogram realizacji działań, Użytkowników systemu oraz przedstawił umiejscowienie systemu w strukturze systemów informatycznych PFRON. Następnie Pani Kamila Kazimierczuk – Starszy Ekspert ds. analizy procesów biznesowych w projekcie iPFRON+ zaprezentowała programy wsparcia, które będą obsługiwane przez system iPFRON+. Kolejna prezentacja przedstawiona przez Panią Darię Szewczyk i Pana Marcina Ratajczyka była poświęcona roli organizacji pozarządowych w projekcie iPFRON+.

Ostatnim punktem spotkania był blok poświęcony pytaniom i odpowiedziom. Uczestnicy mieli możliwość zadawania na chacie pytań, do których odniósł się Zespół projektowy.

Podczas spotkania Uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą realizacji projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia osób niepełnosprawnych wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – system iPFRON+”, co pozytywnie wpłynęło na chęć nawiązania współpracy przy tworzeniu systemu iPFRON+ i przełożyło się na zgłoszenia uczestnictwa w grupie konsultacyjnej. Zespół projektowy planuje przeprowadzić serię kolejnych spotkań konsultacyjnych, które będą odbywały się w węższym gronie – udział w nich będą brali przedstawiciele wyłonionej grupy konsultacyjnej.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom spotkania za udział. Poniżej zamieszczamy prezentacje, które zostały omówione podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego.