Ruszają spotkania konsultacyjne dla NGO dotyczące funkcjonalności systemu iPFRON+

data10 czerwca, 2022
Ruszają spotkania konsultacyjne dla NGO dotyczące funkcjonalności systemu iPFRON+

Celem spotkań jest prezentacja Systemu IPFRON+, omówienie najważniejszych jego funkcjonalności w zakresie aplikowania o dofinansowanie, jak i komunikacji pomiędzy osobą niepełnosprawną, organizacją działającą na jej rzecz, a PFRON-em. W czasie spotkań konsultacyjnych zapoznamy się z opiniami NGO-sów odnośnie systemu budowanego przez PFRON w ramach projektu. Omówimy programy wsparcia objęte Systemem, zajmiemy się różnicami w procedowaniu wniosków, zapoznamy uczestników z harmonogramem działań projektowych w ramach którego ruszają poszczególne działania wspierające system, jak e-learning, infolinia, szkolenia, wirtualny asystent.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca w Warszawie, kolejne z końcem lipca, a następne będą odbywać się już po przerwie wakacyjnej. Spotkania konsultacyjne koordynuje: Magdalena Gursztyn, magdalena.gursztyn@pfron.org.pl.

Spotkania realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.