Ruszyły szkolenia z obsługi systemu iPFRON+

data24 października, 2022
Ruszyły szkolenia z obsługi systemu iPFRON+

40 przedstawicieli NGO, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, bierze udział w szkoleniu online z zakresu obsługi systemu iPFRON+ prowadzonym przez aplikację Microsoft Teams. Szkolenia zaplanowane są jako dwudniowe, warsztatowe, nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności.

Uczestnicy reprezentujący: Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski, TPD ZOR w Szczecinie, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, PSONI Koło w Szczecinie, Fundację Bezpieczna Przystań, Fundację Inicjatyw Lokalnych Integra, Fundację Heros, Stowarzyszenie Hospicjum Dar Serca, Związek Kultury Fizycznej "Olimp", Stowarzyszenie Cross, PSONI Koło w Bytomiu, Fundację im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, PSONI Koło w Chorzowie WTZ, Fundację Generado, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Fundację Teatru Grodzkiego, Caritas Archidiecezji Katowickiej,  Fundację Połączeni Pasją, PSONI Koło w Świdniku, Fundację Rozwoju Społeczno – Oświatowego, Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka, Caritas Diecezji Opolskiej Centrum Rehabilitacji dla Dzieci, NSD Nadzieja, Caritas Diecezji Opolskiej, Akcję Zdrowie, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Stowarzyszenie My Dla Innych, Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne "Start", PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży, Fundację Eudajmonia, Stowarzyszenie „Usłyszeć Świat”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych Sun Rise zapoznają się z interfejsem graficznym, sposobem pracy w systemie i poznają jego funkcjonalności.

Każdy, kto chciałby wziąć udział w szkoleniu musi spełniać dwa warunki: pracować w podmiocie, który działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i wypełnić formularz rejestracyjny: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/projekt/szkolenia/

Zapraszamy! Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne, uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025