Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami NGO w Gdańsku

data24 kwietnia, 2023
Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami NGO w Gdańsku

W dniach 20-21 kwietnia w hotelu Scandic Gdańsk odbyło się siódme spotkanie konsultacyjne, które otworzył Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON, a pojawili się na nim przedstawiciele 13 organizacji pozarządowych: Polskiego Związku Niepełnosprawnych „Start”, Revita fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości”, Fundacji Aktywizacja, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR, Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”, Jestem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI), Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, Fundacji Synapsis i Fundacji Wróć.

Na spotkaniu poruszone zostały następujące tematy: rejestracja przez Pracownika Instytucji wsparcia dla Beneficjenta Projektu, komunikator Instytucja <> PFRON w ramach prowadzonych spraw, komunikator Instytucja <> Osoba niepełnosprawna w ramach prowadzonych przez Instytucję Projektów, zakładanie użytkowników, nadawanie ról. Uczestnicy aktywnie pracowali w formie warsztatowej w kilku grupach. Zgłosili wiele ciekawych pomysłów, które mogą zostać wykorzystane przy pracach w zakresie rozwoju Systemu iPFRON+. 

Spotkania konsultacyjne realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.