Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami ZPCH

data17 listopada, 2022
Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami ZPCH

Do tej pory spotkania konsultacyjne organizowane były dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Teraz przyszedł czas na kolejną grupę przyszłych Użytkowników systemu iPFRON+, a więc przedstawicieli Zakładów Pracy Chronionej. ZPCH, czyli przedsiębiorstwa przystosowane do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, stanowią potężną grupę Beneficjentów PFRON. Zadaniem tychże przedsiębiorstw jest m.in. aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie poradzić sobie w naturalnym środowisku otwartego rynku pracy.

Celem prowadzonych konsultacji jest stworzenie nowoczesnego systemu informatycznego, maksymalnie dopasowanego do potrzeb odbiorców, a tym samym ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami oraz podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON i poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli.

To już czwarte z cyklu spotkań konsultacyjnych, które tym razem odbędzie się w dniach 21-22 listopada w Poznaniu. Zostanie na nim zaprezentowany system iPFRON+, interfejs aplikacji, poszczególne moduły i funkcjonalności, a także procesy dotyczące ZPCH oraz narzędzia wspierające Wnioskodawcę. Spotkania konsultacyjne stanowią doskonała okazję do konstruktywnej wymiany opinii czy sugestii i pozwalają na ocenę efektywności prezentowanych rozwiązań, jeszcze przed ich wdrożeniem. 

Spotkania realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025