Szkolenia e-learningowe iPFRON+

data18 kwietnia, 2023
Szkolenia e-learningowe iPFRON+

Zapraszamy do skorzystania z pakietu szkoleń e-learningowych, które zawierają między innymi: informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON.

Szkolenia składają się z materiałów informacyjnych, ciekawych case study, instruktaży filmowych, quizów sprawdzających wiedzę. Wejdź na stronę: https://edukacja.pfron.org.pl/ 

W ramach dostępnych kursów dostępne są:

- kurs dla Organizacji Pozarządowych wspierających Osoby Niepełnosprawne,

- kurs dla Zakładów Pracy Chronionej,

- kurs dla Osób Niepełnosprawnych,

- kurs dla Pracowników PFRON.

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.