Szkolenia e-learningowe z iPFRON+

data19 maja, 2023
Szkolenia e-learningowe z iPFRON+

Zapraszamy do korzystania z pakietu szkoleń e learningowych, które zawierają między innymi: informacje o projekcie iPFRON+, instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, a także wiedzę o formach wsparcia udzielanych Osobom Niepełnosprawnym przez PFRON.

Szkolenia składają się z materiałów informacyjnych, ciekawych case study, instruktaży filmowych, quizów sprawdzających wiedzę. Na zakończenie zachęcamy do wypełnienia ankiety podsumowującej oceniającej przygotowane szkolenia. Zapraszamy!

iPFRON+ kurs dla Organizacji Pozarządowych wspierających Osoby Niepełnosprawne
https://edukacja.pfron.org.pl/login/index.php

iPFRON+ kurs dla Zakładów Pracy Chronionej
https://edukacja.pfron.org.pl/login/index.php

iPFRON+ kurs dla Osób Niepełnosprawnych
https://edukacja.pfron.org.pl/login/index.php

iPFRON+ kurs dla Pracowników PFRON
https://edukacja.pfron.org.pl/login/index.php

Projekt „Uniwersalna platforma do  projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E‑administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e‑usług publicznych”.