Szkolenie konsultantów infolinii iPFRON+

data26 czerwca, 2023
Szkolenie konsultantów infolinii iPFRON+

W poniedziałek w hotelu Mercure Warszawa Ursus Station rozpoczęło się szkolenie konsultantów Systemu iPFRON+. Podczas trzech dni szkoleniowych ośmiu uczestników poznaje m.in. proces tworzenia pism, zatwierdzania środków, tworzenia umów, konfiguracji systemów wsparcia, a także mechanizmy działania formularza wniosku, procesowania umowy, rozliczenia i wiele więcej. Szkolenie będzie trwało do 28 czerwca, a zakończy je test z wiedzy na temat Systemu iPFRON+. Uczestnicy szkolenia po uzyskaniu 70% poprawnych odpowiedzi będą mogli uzyskać zatrudnienie w roli konsultantów nowego Systemu wprowadzanego przez PFRON.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.