Szkolenie z iPFRON+ w Gdańsku

data18 maja, 2023
Szkolenie z iPFRON+ w Gdańsku

ON i ich opiekunowie, przedstawiciele: KL Lechia Gdańsk, Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, Słupskiego Stowarzyszenia „Amazonka”, Fundacji Aktywności Zawodowej, „Daj Szansę” Fundacji na rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych, Fundacji Kaktus, Lokalnego Ośrodka Integracyjnego dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku, Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski im. Janusza Korczaka, Fundacji Małopolska Izba Samorządowa, Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” ZAZ, Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych, PSONI Koło w Elblągu wzięli udział w szkoleniu z systemu iPFRON+.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Wszystkich, którzy szukają informacji o tym, jak poruszać się w nowym systemie wprowadzanym przez PFRON zapraszamy do korzystania z filmów instruktażowych zamieszczonych na kanale iPFRON+ w serwisie Youtube (https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists).