Szkolenie z iPFRON+ w Gdańsku

data5 kwietnia, 2023
Szkolenie z iPFRON+ w Gdańsku

Przedstawiciele Fundacji „O Niebo lepiej”, Fundacji „Sprawni inaczej”, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, WTZ przy Nałęczowskim Stowarzyszeniu Charytatywnym, PSONI Koło w Gdańsku, Fundacji Miki – Centrum Rehabilitacji, Fundacji „Wróć”, Fundacji Mocarzy, Fundacji Arka Bydgoszcz, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim, PSONI Koło w Gdańsku, Fundacji „Wiatrak”, Fundacji Sport na Zdrowie, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski, Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem SNOA, Stowarzyszenia VISUS SUPREMUS, Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz PFRON zostali przeszkoleni z systemu iPFRON+.

Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi nowego systemu wprowadzanego przez PFRON. Szkolenia są kierowane do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz samych ON. Aktualnie prowadzimy zapisy wyłącznie na szkolenia prowadzone drogą internetową. Żeby zapisać się na szkolenie, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz. Zapraszamy!

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025.