Szkolenie z iPFRON+ w Poznaniu

data17 maja, 2023
Szkolenie z iPFRON+ w Poznaniu

W stolicy woj. wielkopolskiego spotkali się rodzice ON, opiekunowie, przedstawiciele: Fundacji „Tak dla Samodzielności”, PTSR Oddział Sieradz, Jarocińskiego Klubu „Amazonka”, Fundacji „Revita”, Firmy Opakowania Legeń Sp. z o.o., Ośrodka Pomocy Społecznej,  Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz PFRON. W czasie dwudniowego spotkania zapoznali się z możliwościami, jakie daje system iPFRON+ oraz nauczyli się, jak się w nim swobodnie poruszać.

Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.