Szkolenie z iPFRON+ w Warszawie

data6 kwietnia, 2023
Szkolenie z iPFRON+ w Warszawie

Przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Niesłyszących w MIG, DisSaling Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością, Fundacji Lepszy Start, Fundacji „Między Nami”, FAR, CZP, Polskiego Stowarzyszenia na rzez Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Oddział Siedlce, Stowarzyszenia Dzieciom Radość Ignaców, Fundacji Idylla, Fundacji Kulawa Warszawa, Akademickiego Związku Sportowego, Międzyszkolnego Klubu Sportowego WODNIK, Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa Plus, Dogs for Life, Fundacji Aura Pomocy, Fundacji Widzimy Inaczej, Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Oddział Siedlce zostali przeszkoleni z systemu iPFRON+.

Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi nowego systemu wprowadzanego przez PFRON. Szkolenia są kierowane do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz samych ON. Aktualnie prowadzimy zapisy wyłącznie na szkolenia prowadzone drogą internetową. Żeby zapisać się na szkolenie, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz. Zapraszamy!

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.  

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025