Szkolimy z iPFRON+ w Katowicach

data13 grudnia, 2022
Szkolimy z iPFRON+ w Katowicach

17 osób reprezentujących OPP działające na rzez osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa śląskiego wzięło udział w szkoleniu, organizowanych w dniach 6-7 grudnia w Katowicach. Uczestnicy reprezentowali: Stowarzyszenie Sólkiczora, Fundację 4UP, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szachowe Osób Niepełnosprawnych Fianchetto, PTCHNM, Fundację Możesz Móc, Chorzowskie Stowarzyszenie Niesłyszących, Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą Razem, Fundację Brajlówka, Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu, Stowarzyszenia dla dzieci niepełnosprawnych „Promyk” oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie.

Szkolenia mają charakter warsztatowy i są nastawione na zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi systemu. Kolejne szkolenie w Katowicach zaplanowano na 24-25 stycznia 2023 r. w Q Hotel**** Plus Katowice, przy ul. Wojewódzkiej 12. Żeby zapisać się na to szkolenie, trzeba wypełnić formularz znajdujący się pod poniższym linkiem, zapraszamy:

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

 W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl