Trwa spotkanie konsultacyjne dot. iPFRON+ w Warszawie

data1 lipca, 2022
Trwa spotkanie konsultacyjne dot. iPFRON+ w Warszawie

W drugim dniu spotkania konsultacyjnego przedstawiciele organizacji pożytku publicznego zapoznali się z funkcjonalnościami portalu iPFRON+ (https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl).

Przedstawiciele zespołu projektowego zwrócili uwagę obecnych, iż portal zawiera m.in. aktualizowane na bieżąco informacje o dostępnych formach wsparcia z PFRON. Kolejnym narzędziem, które zaprezentowano na spotkaniu, była platforma e-learningowa dostępna z poziomu portalu iPFRON+ (https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/system/e-learning/) lub poprzez logowanie na Platformie Edukacyjnej PFRON (https://edukacja.pfron.org.pl/). Szczególną uwagę Uczestników zwrócił kurs dla Organizacji Pozarządowych wspierających Osoby Niepełnosprawne.

W ramach prezentacji systemu iPFRON+ uczestnicy zostali zapoznani z podręcznikiem dla użytkownika, dostępnością systemu dla osób z niepełnosprawnościami oraz ze szczególnymi potrzebami, a także funkcjonalnością systemu w zakresie wspieranych zadań. Na koniec spotkania konsultacyjnego przewidziano wymianę doświadczeń w pracach nad innymi systemami. Kolejne spotkanie odbędzie z końcem w lipca w Poznaniu; następne przewidziano już po wakacjach.

Spotkania realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.