Trwa spotkanie konsultacyjne dot. Systemu iPFRON+ w Poznaniu

data29 lipca, 2022
Trwa spotkanie konsultacyjne dot. Systemu iPFRON+ w Poznaniu

Od samego rana Przedstawiciele Organizacji Pożytku Publicznego zgromadzeni w poznańskim hotelu Novotel na II spotkaniu konsultacyjnym Systemu iPFRON+ zapoznają się ze zmianami w systemach informatycznych PFRON, planami na rozwój iPFRON+ jak i przeglądem dokumentacji Użytkownika.

Celem organizowanych spotkań jest prezentacja Systemu IPFRON+, omówienie najważniejszych jego funkcjonalności w zakresie aplikowania o dofinansowanie, jak i komunikacji pomiędzy osobą niepełnosprawną, organizacją działającą na jej rzecz, a PFRON-em. Jest to także znakomita okazja do wymiany doświadczeń z Przedstawicielami OPP odnośnie systemu budowanego przez PFRON w ramach projektu. 

Kolejne spotkanie konsultacyjne zaplanowano już po przerwie wakacyjnej, a ich koordynatorką jest Magdalena Gursztyn, Ekspertka ds. kontaktów z Użytkownikami, Magdalena.Gursztyn@pfron.org.pl.

Spotkania realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.