Trwają zapisy na szkolenia online z iPFRON+ w styczniu i lutym!

data16 grudnia, 2022
Trwają zapisy na szkolenia online z iPFRON+ w styczniu i lutym!

Szkolenia są dwudniowe i zostaną przeprowadzone zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams. Odbywać się będą każdego dnia w godzinach od 9:00 do 17:00. Żeby wziąć udział w szkoleniu z systemu iPFRON+, wystarczy kliknąć w link i wypełnić formularz rejestracyjny.

Ofertę szkoleń kierujemy do przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. W chwili obecnej dysponujemy miejscami na szkolenia online w terminach: 19-20 stycznia, 26-27 stycznia oraz 2-3 lutego, zapraszamy:

Prosimy o zgłaszanie na jedno szkolenie, maksymalnie dwóch Uczestniczek/Uczestników z danego podmiotu. Informujemy, że jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu tylko jeden raz i może zarejestrować się tylko na jedno wybrane szkolenie. Każdy uczestnik, na dzień przed planowanym terminem szkolenia, otrzyma informację z linkiem do logowania.

„System iPFRON+ będzie wspierać użytkowników na wszystkich etapach prowadzenia sprawy, począwszy od przygotowania i złożenia wniosku, aż do rozliczenia środków. System tworzony jest z naciskiem na dostępność (rozumianą znacznie szerzej, niż tylko wytyczne WCAG 2.1). Wyposażony zostanie także w liczne mechanizmy wspierające użytkowników m.in. walidacje formularzy, pomoc kontekstową, materiały multimedialne, wirtualnego asystenta (chatbota), możliwość kopiowania wniosków, narzędzia komunikacji wewnętrznej itp. Transparentność procesu zapewni zestaw komunikatów systemowych informujących o bieżącym statusie sprawy” – mówi Daniel Cymbaluk, koordynator iPFRON+.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl