Uzyskaj dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się

data19 kwietnia, 2023
Uzyskaj dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się

Masz trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się? W twojej rodzinie jest osoba z takimi trudnościami? Masz stały, bezpośredni kontakt z taką osobą? Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się.

Na czym polega dofinansowanie? Możesz uzyskać dofinansowanie do kosztów szkolenia z języka polskiego w piśmie nauczanego metodą glottodydaktyczną, z polskiego języka migowego (PJM), czyli języka wizualno–przestrzennego, z systemu językowo-migowego (SJM), w którym znaki migowe wspierają wypowiedź, ze sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), który wynika z dysfunkcji wzroku i słuchu, na tłumacza-przewodnika. 

Kto może uzyskać dofinansowanie? Osoba, która ma trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się, członek rodziny takiej osoby oraz osoba, która ma stały lub bezpośredni kontakt z taką osobą. Kto nie może go uzyskać? Każdy, kto nie spełnia warunków uczestnictwa oraz każdy, kto ma zaległe zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Ile możesz otrzymać? Jeśli jesteś osobą, która ma trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia. Jeśli jesteś członkiem rodziny takiej osoby oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż faktyczny koszt twojego uczestnictwa w szkoleniu. Dofinansowanie jest rozliczane na podstawie faktury lub rachunku, dowodu wpłaty udziału własnego oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz informacji o liczbie godzin szkolenia.

Kiedy możesz uzyskać dofinansowanie? Wnioski możesz składać przez cały rok. Od 1 kwietnia 2023 roku możesz złożyć wniosek on-line, w systemie iPFRON+, tutaj: https://ipfronplus.pfron.org.pl/