W Białymstoku trwa szkolenie z iPFRON+

data18 stycznia, 2023
W Białymstoku trwa szkolenie z iPFRON+

23 osoby reprezentujące Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, ZHP Chorągiew Białostocka, Stowarzyszenie wspierania aktywności niepełnosprawnych intelektualnie „AKTYWNI”, Podlaskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Rozwój”, Stowarzyszenia Kontakt Miast Białystok-Eindhoven, Spółdzielni Socjalnej „SUKURS” w Zaściankach, Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy razem”, UKS-TYTAN Giżycko, Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Klubu Sportowego „Razem Mazury”, Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel”, Fundacji AC WTZ, Oddział Podlaski PFRON bierze udział w szkoleniu z obsługi systemu iPFRON+.

System iPFRON+ umożliwiać będzie składanie wniosków aplikacyjnych i rozliczanie środków dla wszystkich obecnych oraz przyszłych Programów Wsparcia PFRON, które realizowane są bezpośrednio przez Fundusz. Ale w pełni elektroniczna obsługa spraw to nie wszystko. iPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON.

Kolejne szkolenie w Białymstoku będzie miało miejsce w terminie 28 lutego – 1 marca, żeby się na nie zapisać, wystarczy kliknąć w link i wypełnić formularz 28.02-01.03.2023 Białystok szkolenie stacjonarne - iPfron+

Do Państwa dyspozycji pozostają także szkolenia online, zapraszamy!

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań - prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025