W Katowicach trwa drugi dzień szkolenia z iPFRON+

data16 listopada, 2022
W Katowicach trwa drugi dzień szkolenia z iPFRON+

iPFRON+ będzie pierwszym systemem PFRON, który umożliwi Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy. Od wczoraj 21 osób reprezentujących OPP z terenu województwa śląskiego szkoli się z systemu iPFRON+.

Przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami przybyli z: Polskiego Związku Głuchych Oddział Opolski, Stowarzyszenia „Arteria”, Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Fundacji Pro Gentis, TZSN START, Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu, Spółdzielni Socjalnej „Ogród Dokumentów”, Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej, Fundacji „Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności”, PZN Okręg Śląski, Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, Fundacji „Promyk Słońca”, Fundacji Na Recz Rozwoju  Audiodeskrypcji „Katarynka”, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Seniorom „Radość” WTZ, PSONI Koło w Chorzowie, Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych Nadzieja, Fundacji na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy.

Czym jest iPFRON+?

„iPFRON+ stanowić będzie jedną z dwóch platform internetowych PFRON wspierających proces udzielania dofinansowań: iPFRON+ oraz SOW. iPFRON+ będzie platformą służącą do obsługi spraw w ramach Programów Wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON. System SOW służy do obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W obecnej konfiguracji Programów Wsparcia system iPFRON+ będzie w dużej mierze skierowany do organizacji pozarządowych wnioskujących o środki w ramach „zadań zlecanych” (art. 36 ustawy o rehabilitacji(…))” – przypomina Daniel Cymbaluk, koordynator projektu iPFRON+.

Jesteś pracownikiem fundacji bądź stowarzyszenia i pracujesz na rzecz osób z niepełnosprawnościami?

To właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy szkolenie z nowego systemu, który wprowadza PFRON. Dla każdej organizacji przewidzieliśmy jedno, maksymalnie dwa miejsca. Jedna osoba może wziąć udział w szkoleniu tylko jeden raz i może zarejestrować się tylko na jedno wybrane szkolenie. Obecnie zapełniamy listy na grudniowe szkolenia stacjonarne w Katowicach, Kołobrzegu, Poznaniu i Warszawie. Zapraszamy do zarejestrowania się: Szkolenia stacjonarne - iPfron+

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025