Wystartowała infolinia iPFRON+

data3 lipca, 2023
Wystartowała infolinia iPFRON+

Infolinia przeznaczona jest dla Wnioskodawców Indywidualnych, Wnioskodawców Instytucjonalnych, Beneficjentów oraz Pracowników Jednostek Realizujących. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007 140 można  uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych w pola formularza wniosku (dotyczy wymaganego formatu w celu poprawnego walidowania się wniosku), wypełniania pól formularza wniosku (w zakresie podstawowej wiedzy merytorycznej wynikającej z przepisów prawa i ogólnych uregulowań) czy problemów technicznych w działaniu aplikacji.

Infolinia realizowana jest w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.