Zapraszamy na szkolenia z zastosowania platformy iPFRON+

data12 sierpnia, 2022
Zapraszamy na szkolenia z zastosowania platformy iPFRON+

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+”. Zapraszamy na nie przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy realizują zadania zlecone PFRON. Szkolenia dedykowane są osobom, które tworzą projekty i piszą wnioski. Kierujemy je do koordynatorów projektów i osób zajmujących się rozliczeniami w organizacji, a także pracowników PFRON odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami.

Celem szkoleń jest nauczenie przedstawicieli NGO korzystania z nowego narzędzia, jakim będzie System iPFRON+. Szkolenia będą miały charakter warsztatowy i będą nastawione na praktyczne zdobycie wiedzy i umiejętności. Szkolenia będą dwudniowe i realizowane będą stacjonarnie oraz online. Szkolenia stacjonarne będą się odbywały w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Kołobrzegu, Poznaniu i w Białymstoku. Zapewniamy dostępność osobom z niepełnosprawnościami. Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne, uczestnik pokrywa jedynie koszty dojazdu.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025