Złóż wniosek o dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się przez iPFRON+

data28 kwietnia, 2023
Złóż wniosek o dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się przez iPFRON+

Dofinansowanie może uzyskać osoba, która ma trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się, członek rodziny takiej osoby oraz osoba, która ma stały lub bezpośredni kontakt z taką osobą. Nie może go uzyskać każdy, kto nie spełnia warunków uczestnictwa oraz każdy, kto ma zaległe zobowiązania wobec PFRON.

Możesz uzyskać dofinansowanie do kosztów szkolenia z języka polskiego w piśmie nauczanego metodą glottodydaktyczną, z polskiego języka migowego (PJM), czyli języka wizualno–przestrzennego, z systemu językowo-migowego (SJM), w którym znaki migowe wspierają wypowiedź, ze sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), który wynika z dysfunkcji wzroku i słuchu, na tłumacza-przewodnika. 

Jeśli jesteś osobą, która ma trwałą lub okresową trudność w komunikowaniu się możesz otrzymać – nie więcej niż 95% kosztów szkolenia. Jeśli jesteś członkiem rodziny takiej osoby oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni kontakt – nie więcej niż 90% kosztów szkolenia. Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż faktyczny koszt twojego uczestnictwa w szkoleniu.

Dofinansowanie jest rozliczane na podstawie faktury lub rachunku, dowodu wpłaty udziału własnego oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz informacji o liczbie godzin szkolenia. Wniosek możesz składać przez cały rok, zapraszamy do złożenia go w wersji online, przez System iPFRON+, tutaj: https://ipfronplus.pfron.org.pl/