Złóż wniosek o dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się w Systemie iPFRON+

data4 września, 2023
Złóż wniosek o dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się w Systemie iPFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stworzył nowy System, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły jeszcze łatwiej i szybciej uzyskać odpowiednią pomoc. Jedną z jej form jest program dofinansowań do szkoleń z języka migowego i innych środków komunikowania się dla osób z trudnościami komunikacyjnymi, ich bliskich, a także osób zawodowo działających na rzecz ON. Od kwietnia tego roku wniosek o dofinansowanie można złożyć online w Systemie iPFRON+. 

Co umożliwia iPFRON+?

System iPFRON+ pozwala na składanie wniosków o wsparcie finansowane przez PFRON, jego celem jest usprawnienie procesów administracyjnych i umożliwienie korzystania z dostępnych środków i programów wsparcia większej liczbie zainteresowanych. System pozwala na monitorowanie postępu naszego wniosku, przeglądanie dostępnych programów i możliwości finansowania, zarządzanie dokumentacją i danymi. Dzięki temu wnioskodawcy będą mogli kontrolować swoją sprawę na każdym etapie. Daje to im duży komfort oraz możliwość reakcji w dowolnym momencie.

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie do szkoleń z języka migowego i innych środków komunikacji dotyczy trzech grup. Pierwszą z nich stanowią wszyscy, którzy doświadczają trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się, to osoby głuchonieme, te które mają problemy z mową i inne dysfunkcje komunikacyjne. Drugą grupą są bliscy osób z trudnościami komunikacyjnymi, którzy mają z nimi stały lub bezpośredni kontakt. Do trzeciej grupy zaliczają się osoby, które mają z reguły zawodowy i stały lub bezpośredni kontakt z osobami z trudnościami komunikacyjnymi i są to: tłumacze-przewodnicy, asystenci i wszyscy, którzy zapewniają wsparcie w komunikacji osobom z trudnościami w tym zakresie.

Jakie dofinansowanie można otrzymać?

W zależności od przynależności do wymienionych grup, dofinansowanie może wynosić do 95% kosztów, w przypadku osób z trudnościami komunikacyjnymi oraz do 90% kosztów dla członków rodzin i osób, które mają stały lub bezpośredni kontakt z osobami z niepełnosprawnościami. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może dofinansować interesujące nas szkolenia niemalże w całości. To ogromne wsparcie dla wszystkich, którzy borykają się z trudnościami w komunikacji. Łatwiej podjąć decyzję o podjęciu kursu, gdy okazuje się, że płacimy za niego tylko niewielki ułamek ceny.

Jak złożyć wniosek?

Ubiegając się o dofinansowanie należy złożyć fakturę lub rachunek za szkolenie, dowód wpłaty własnej części kosztów, dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i informację o liczbie godzin kursu. Dzięki Systemowi iPFRON+ składanie wniosków jest uproszczone i można to zrobić bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę Systemu iPFRON+ https://ipfronplus.pfron.org.pl/, zarejestrować się i złożyć wniosek o dofinansowanie. Do złożenia wniosku elektronicznego niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego. 

Program dofinansowania szkoleń z języka migowego i innych środków komunikowania się to ważny krok do zapewnienia równości dostępu do edukacji i komunikacji. To inwestycja w siebie i w przyszłość, w której każdy ma szansę zdobyć nowe umiejętności i w pełni rozwijać swój potencjał. Niezwykle istotne jest to, że program dotyczy nie tylko osób z dysfunkcjami komunikacyjnymi, ale również ich bliskich. Pozwala przez to zrozumieć problemy, z jakimi borykają się osoby niesłyszące, głuchoniewidome czy z zaburzeniami mowy. 

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.