Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

data3 grudnia, 2023
Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Szanowni Państwo,

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła to święto w 1992 roku. Zarówno wtedy, jak i obecnie dzień ten ma za zadanie zwrócić naszą uwagę na problemy osób z niepełnosprawnością, wskazać na korzyści integracji społecznej i znaczenie społeczeństwa dostępnego dla wszystkich.

W tym szczególnym dniu składam Państwu najserdeczniejsze życzenia osobistej pomyślności oraz zrealizowania marzeń i planów. Życzenia, a zarazem słowa podziękowań kieruję także do rodziców i opiekunów, a także wychowawców i pedagogów, pracowników socjalnych i działaczy społecznych - czyli wszystkich, którzy na co dzień z troską i oddaniem wspierają osoby z niepełnosprawnością.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami sprzyjają organizowaniu różnego rodzaju spotkań. To dobra okazja, by w odświętnej atmosferze dostrzec siebie nawzajem, by okazać sobie ludzką solidarność, tolerancję i empatię.

Wybierając otwartość i zrozumienie, dajemy świadectwo naszej dojrzałości i gotowości do wspierania tych, którzy oczekują pomocy. I niech będzie to najlepsze przesłanie nie tylko na 3 grudnia, ale na wszystkie kolejne dni.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Michałkiewicz
Prezes Zarządu PFRON

ZA PFRON.ORG.PL