III spotkanie konsultacyjne dot. Systemu iPFRON+ w Krakowie

data8 września, 2022
III spotkanie konsultacyjne dot. Systemu iPFRON+ w Krakowie

Przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: Mazowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym “Krok Dalej”, Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych “Start”, Fundacji Wróć, Federacji Stowarzyszeń “Amazonki”, Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Jestem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia, Fundacji Synapis, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji "FAR", Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Fundacji Aktywizacja, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Revita Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych “Start-Białystok”, zgromadzonych na trzecim spotkaniu konsultacyjnym przywitał Daniel Cymbaluk, naczelnik Wydziału ds. Rozwoju Departamentu ds. Teleinformatyki PFRON.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony jest prezentacji nowego systemu w zakresie rozliczeń, jak i sesji pytań od przedstawicieli NGO i odpowiedzi udzielanych przez Magdalenę Pawezką, eksperta ds. projektów z Wydziału ds. Zlecania Zadań Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Mirosławę Siwek, naczelnika Wydziału ds. Rozliczeń. Drugiego dnia zaprezentujemy harmonogram szkoleń przyszłych użytkowników iPFRON+ (https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/zapraszamy-na-szkolenia-z-zastosowania-platformy-ipfron/), podsumujemy zgłoszone postulaty, a także omówimy potencjalne zmiany w Systemie.

Ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami oraz podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki PFRON oraz poprawa jakości życia niepełnosprawnych obywateli to główne cele budowanego Systemu iPFRON+. Celem spotkań jest prezentacja Systemu IPFRON+, omówienie najważniejszych jego funkcjonalności w zakresie aplikowania o dofinansowanie, jak i komunikacji pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, organizacjami działającymi na ich rzecz, a PFRON-em. Kolejne spotkanie konsultacyjne zaplanowano jeszcze w tym roku.  

Spotkania realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025