Prezentacje Prelegentów spotkania prasowego iPFRON+

data15 listopada, 2023
Prezentacje Prelegentów spotkania prasowego iPFRON+

"iPFRON+  nowa jakość usług PFRON dzięki e-usługom" uroczystego otwarcia dokonała p. Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu PFRON – Zastępca Przewodniczącego Forum Dialogu;

p. Dariusz Łazar, Dyrektor Departamentu ds. Teleinformatyki, Kierownik Projektu iPFRON+ z tematem: „Nowa jakość wsparcia PFRON dzięki informatyzacji”;

p. Kamil Bobek, Dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Koordynator Forum Dialogu z tematem: „Zadania zlecane – nowa odsłona konkursu”'

p. Marcin Ratajczyk, Ekspert ds. analizy systemowej iPFRON+ i p. Przemysław Pielak, Ekspert ds. projektów iPFRON+, z tematem: "System iPFRON+ odpowiedzią na potrzeby różnych grup interesariuszy";

p. Rafał Skrzypczyk, Wiceprezes Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, z tematem: „E-usługi w pracy organizacji pozarządowych – ułatwienia i potencjalne utrudnienia”;

p. Mariusz Rodzik, Wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” Białystok, z tematem: „Aktywność ruchowa osób z niepełnosprawnościami i nowe technologie od PFRON”. Zobacz film, (12) Łączy nas sport - kampania promująca aktywność osób z niepełnosprawnościami - START Białystok - YouTube

Zarejestruj się w nowym Systemie iPFRON+ https://ipfronplus.pfron.org.pl/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”