Poznaj iPFRON+

data7 lipca, 2023
Poznaj iPFRON+
[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Nasza grupa konsultacyjna: Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym z Opola

„Fundacja Dom została powołana do życia z myślą o niesieniu kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym: dzieciom, młodzieży, dorosłym w zakresie diagnozy, leczenia i rehabilitacji. Od 1991 roku realizuje te założenia dostosowując je do zmieniających się potrzeb podopiecznych, wspierając ich na każdym etapie życia i przeprowadzając przez kolejne trudności w drodze do samodzielności” – czytamy na stronie Fundacji. O tym, komu i w jaki sposób udzielana jest pomoc, rozmawiamy z Małgorzatą Jagieluk, Prezes Zarządu Fundacji Dom Rodzinnej […]

Nasza grupa konsultacyjna: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach

„Celem Towarzystwa jest otaczanie osób ociemniałych, niewidomych i słabowidzących wszechstronną opieką. Towarzystwo uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się w świecie. Zapewnia także opiekę duchową i religijną. Prowadzi: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce, Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Niedowidzącego w Gdańsku-Sobieszewie. W tych placówkach przygotowuje się […]

Rejestracja kont dla organizacji pozarządowych w Systemie iPFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 5 września 2023 r. w Systemie iPFRON+ uruchomił rejestrację kont dla podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach ogłaszanych przez Fundusz naborów. W Systemie iPFRON+ konta te nazywane są „Instytucjami”. Zapraszamy fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku do składania wniosków o rejestrację Instytucji w Systemie iPFRON+. […]

Uruchamiamy rejestrację dla NGO w Systemie iPFRON+

Jak możesz skorzystać? Uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe jesienią stanie się jeszcze prostsze, ponieważ cała procedura będzie odbywać się w Systemie iPFRON+. W jaki sposób organizacja może się przygotować? Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby prawne, kluby sportowe, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku […]

Złóż wniosek o dofinansowanie do szkolenia z języka migowego i innych środków komunikowania się w Systemie iPFRON+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stworzył nowy System, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły jeszcze łatwiej i szybciej uzyskać odpowiednią pomoc. Jedną z jej form jest program dofinansowań do szkoleń z języka migowego i innych środków komunikowania się dla osób z trudnościami komunikacyjnymi, ich bliskich, a także osób zawodowo działających na rzecz ON. Od kwietnia tego roku wniosek o dofinansowanie można złożyć online w Systemie iPFRON+.  Co umożliwia iPFRON+? System iPFRON+ […]

Nasza grupa konsultacyjna: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

PSONI to największa w Polsce organizacja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, która świętuje w tym roku 60-lecie istnienia. „Swoje cele statutowe realizuje w kilku obszarach: poprzez działalność rzeczniczą oraz inicjującą zmiany prawa zapewniającego przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaspokajanie ich potrzeb; działalność ekspercką oraz inspirowanie badań naukowych dot. różnych aspektów niepełnosprawności intelektualnej oraz współdziałanie w ich prowadzeniu; prowadzenie działalności informacyjnej, poradniczej, popularyzatorskiej, […]

Kinga, wirtualna asystentka Systemu iPFRON+

O co można wnioskować w Systemie iPFRON+? Jaką kwotę można otrzymać? Gdzie można nauczyć się obsługi Systemu iPFRON+? Na te i inne zapytania Użytkowników nowego Systemu wprowadzanego przez PFRON odpowiadać będzie Kinga. Wirtualna asystentka to jedno z narzędzi wspierających ON oraz podmioty działające na ich rzecz w procesie aplikowania o środki z Funduszu. Na każdym etapie załatwiania sprawy można skorzystać z pomocy infolinii iPFRON+, której konsultanci odpowiadają na pytania dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania […]

Co umożliwia iPFRON+?

System iPFRON+ umożliwia ON i instytucjom działającym na ich rzecz wnioskowanie o środki PFRON bezpośrednio za pomocą systemu w realizowanych w jego ramach Programach Wsparcia. Pozwala również na weryfikację formalną i merytoryczną wniosków osób indywidualnych i Instytucji na etapie przyznawania dofinansowań bądź refundacji. System umożliwia przeprocesowanie Sprawy drogą elektroniczną począwszy od uzyskania informacji o trwających naborach, wypełnienia wniosku, jego podpisania i złożenia, przez dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień, zapoznanie się ze wzorem […]

Z jakich form wsparcia w PFRON może skorzystać ZPCH?

Prowadzisz zakład pracy chronionej i spłacasz kredyt bankowy zaciągnięty na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych? Chcesz uzyskać dofinansowanie do oprocentowania kredytu? Złóż wniosek do PFRON, masz na to czas do 15 listopada. Czytaj: https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/formy-wsparcia/dofinansowanie-oprocentowania-kredytu-bankowego-dla-zakladu-pracy-chronionej/  W ZPCH, którym kierujesz, wskaźnik zatrudnienia OzN wynosi co najmniej 50%? Chcesz uzyskać zwrot dodatkowych kosztów: transportowych, administracyjnych, związanych z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu? Złóż wniosek do PFRON. Pracodawcy, którzy uzyskali status […]

Konsultanci infolinii iPFRON+ odpowiadają na pytania zadawane drogą mailową

Już od 30 czerwca pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007 140 można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych użytkownika do systemu, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji. Do tej pory wśród najczęściej zadawanych pytań pojawiały się o to: jak zarejestrować się do Systemu iPFRON+ i co można w nim zrobić? Co jest potrzebne, by złożyć wniosek? Dlaczego trzeba uzupełnić profil użytkownika? Jak złożyć wniosek w imieniu […]